Листівки періоду «Помаранчевої революції». 2004 р.

Листівки періоду «Помаранчевої революції». 2004 р.

ЦДАГО України. Ф. 327. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 35

Leave a Comment