Лист Гетьмана Усієї України П. Скоропадського Військовому міністру Української Держави про укладення статуту для організації козацтва в Україні. 30 травня 1918 р.

Лист Гетьмана Усієї України П. Скоропадського Військовому міністру Української Держави про укладення статуту для організації козацтва в Україні. 30 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1074. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 85

Leave a Comment

Перейти до вмісту