Про домагання самостійності України та український прапор. З протоколу засідання Української Центральної Ради. 10 березня 1917 р.

Про домагання самостійності України та український прапор. З протоколу засідання Української Центральної Ради. 10 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 108зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту