Стислий зміст романів П. Загребельного “Первоміст”…

Стислий зміст романів П. Загребельного "Первоміст"...

Стислий зміст романів П. Загребельного "Первоміст" та "Смерть у Києві", які висунуті на здобуття Державних премій Української РСР імені Т. Г. Шевченка 1974 року. 04 березня 1974 р.
ЦДАВО України, ф. 2, оп. 13, спр. 7979, арк. 240-242.

Leave a Comment

Перейти до вмісту