Наказ Міністерства народної освіти УНР про викладання лекцій українською мовою в школах. 30 січня 1919 р.

Наказ Міністерства народної освіти УНР про викладання лекцій українською мовою в школах. 30 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2582. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту