Про визволення польських жовнірів з більшовицького полону тощо. З донесення Командувача Окремої кінної дивізії І. Омеляновича-Павленка. 17 вересня 1920 р.

Про визволення польських жовнірів з більшовицького полону тощо. З донесення Командувача Окремої кінної дивізії І. Омеляновича-Павленка. 17 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3205. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту