Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Латвії В. Кедровського Міністру закордонних справ УНР про надсилання статуту Конференції балтійських держав, необхідність утворення союзу держав Чорноморсько-Балтійського басейнів та статут. Березень 1920 р.

Лист Голови Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Латвії В. Кедровського Міністру закордонних справ УНР про надсилання статуту Конференції балтійських держав, необхідність утворення союзу держав Чорноморсько-Балтійського басейнів та статут. Березень 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3697. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту