2-4012-1-12-2зв

2-4012-1-12-2зв

Примітки генерал-хорунжого Армії УНР М. Омеляновича-Павленка до звіту-спогадів полковника М. Крата «Вапнярський прорив» та схематична карта. 1927 р.
ЦДАВО України. Ф. 4012. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 2зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту