Лист Генеральної старшини “Українсьекої громади” в таборі полонених українців у Зальцведелі генералу [В.] Зелінському про узгодження призначень. 15 лютого 1918 р.

Лист Генеральної старшини “Українсьекої громади” в таборі полонених українців у Зальцведелі генералу [В.] Зелінському про узгодження призначень. 15 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4055. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту