2-4778-3-1-002.jpg

Завдання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 1 «Про завдання Мінприроди України в зв'язку з прийняттям Акту проголошення незалежності України». 31 жовтня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 2 - 5.

Leave a Comment

Перейти до вмісту