2-4778-3-63-144zv.jpg

Лист Української Екологічної Асоціації «Зелений Світ» до Комісії Верховної Ради України з екології та раціонального природокористування, прем'єр-міністра України В. Фокіна щодо
захисту створення в м. Києві національного природного парку «Голосіївський ліс». 21 вересня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 63. Арк. 144, 144 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту