Указ Президента України № 202/97 «Про заходи щодо дальшого розвитку космічних технологій ». 4 березня 1997 р.

Указ Президента України № 202/97 «Про заходи щодо дальшого розвитку космічних технологій ». 4 березня 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1206. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту