2-5235-1-356-30

2-5235-1-356-30

Відозва Товариства Нащадків Української національної революції з нагоди 60-річчя закінчення Першого Зимового походу Армії УНР. 6 травня 1980 р.
ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 356. Арк. 30

Leave a Comment

Перейти до вмісту