Довідка про проведену роботу Апеляційною комісією УНФ “Взаєморозуміння і примирення” по розгляду скарг заявників і прийнятих рішеннях з початку проплат від Федерального фонду “Пам’ять, відповідальність і майбутнє”. 2003 р.

Довідка про проведену роботу Апеляційною комісією УНФ “Взаєморозуміння і примирення” по розгляду скарг заявників і прийнятих рішеннях з початку проплат від Федерального фонду “Пам'ять, відповідальність і майбутнє”. 2003 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту