З бюлетеня Інформаційного бюро про поширення “іспанської хвороби” (Миколаїв) та реєстрацію кількох випадків в Криму. 20 серпня 1918 р.

З бюлетеня Інформаційного бюро про поширення "іспанської хвороби" (Миколаїв) та реєстрацію кількох випадків в Криму. 20 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 82. Арк. 15

Leave a Comment