Постанова Верховної Ради Української РСР № 789-ХІІ «Про ратифікацію Конвенції про права дитини», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 27 лютого 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 789-ХІІ «Про ратифікацію Конвенції про права дитини», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 27 лютого 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4602. Арк. 71

Leave a Comment

Перейти до вмісту