20-1-22-3547-062.jpg

Рішення Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики «Про стан виконання рішення Комісії у питаннях екології та раціонального природокористування від 1 липня 1991 року «Про дотримання природоохоронного законодавства щодо охорони малих річок». 23 травня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3547. Арк. 58 - 62.

Leave a Comment

Перейти до вмісту