20-1-22-3622-010.jpg

Постанова Верховної Ради України «Про проєкт Закон України «Про радіаційний захист людини». 3 липня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3622. Арк. 10.

Leave a Comment

Перейти до вмісту