Розпорядження Приймальної Голови ВУЦВК Лозівському райвиконкому на Харківщині про вжиття заходів для поліпшення становища голодуючих колгоспників артілі «Червоний Жовтень». 15 квітня 1932 р.

Розпорядження Приймальної Голови ВУЦВК Лозівському райвиконкому на Харківщині про вжиття заходів для поліпшення становища голодуючих колгоспників артілі «Червоний Жовтень». 15 квітня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 108. Арк. 31. Відпуск. Машинопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту