Телеграма Головного Отамана С. Петлюри Міністерству народного здоров’я УНР про посилення боротьби з пошестями. 15 квітня 1919 р.

Телеграма Головного Отамана С. Петлюри Міністерству народного здоров’я УНР про посилення боротьби з пошестями. 15 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 11. Арк. 129

Leave a Comment

Перейти до вмісту