Постанова Української військової ради та Універсал до Українського народу. 11 березня 1917 р.

Постанова Української військової ради та Універсал до Українського народу. 11 березня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту