Лист Генерального секретарства внутрішніх справ Генеральному секретарству фінансів про асигнування на заходи, пов’язані з охороною спокою та ладу в Україні. 25 листопада 1917 р.

Лист Генерального секретарства внутрішніх справ Генеральному секретарству фінансів про асигнування на заходи, пов'язані з охороною спокою та ладу в Україні. 25 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 195

Leave a Comment

Перейти до вмісту