Постанова Кабінету Міністрів України № 38 “Про стан виконання Комплексної програми розбудови державного кордону України”. 19 січня 1995 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 38 "Про стан виконання Комплексної програми розбудови державного кордону України". 19 січня 1995 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 4288, арк. 149

Leave a Comment