Обіжник № 2 для архівів про надання місячних звітів про роботу, підписаний керівником Харківської робочої групи Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга. 28 червня 1943 р.

Обіжник № 2 для архівів про надання місячних звітів про роботу, підписаний керівником Харківської робочої групи Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга. 28 червня 1943 р.

ЦДАВО України, ф. 3636, оп. 1, спр. 21, арк. 16 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту