Указ Президента України № 60/93 “Про присудження Державної премії України імені Т. Шевченка 1993 року”. 24 лютого 1993 р.

Указ Президента України № 60/93 “Про присудження Державної премії України імені Т. Шевченка 1993 року”. 24 лютого 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 1. Спр. 143. Арк. 21

Leave a Comment