Посвідчення на право входу Комісарові у справах України при Тимчасовому Уряді П. Стебницькому до Зимового палацу в приміщення Тимчасового Уряду. 18 вересня 1917 р.

Посвідчення на право входу Комісарові у справах України при Тимчасовому Уряді П. Стебницькому до Зимового палацу в приміщення Тимчасового Уряду. 18 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.2241, оп. 1, спр. 3, арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту