Звіт інформаційного бюро армії Української Народної Республіки. 29 квітня 1919 р.

Звіт інформаційного бюро армії Української Народної Республіки. 29 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2250. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту