Відомість Бібліотечно-архівного відділу з зазначенням прізвищ, службового становища та платні співробітників. 1918 р.

Відомість Бібліотечно-архівного відділу з зазначенням прізвищ, службового становища та платні співробітників. 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 2457, оп. 1, спр. 58, арк. 25

Leave a Comment