Володимир Кушнір – голова Союзу українських журналістів і письменників. Фотокартка від 11 січня 1919 р.

Володимир Кушнір - голова Союзу українських журналістів і письменників. Фотокартка від 11 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 194

Leave a Comment

Перейти до вмісту