Дипломатичний паспорт Ольги Суковкиної. 24 жовтня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Ольги Суковкиної. 24 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 69

Leave a Comment

Перейти до вмісту