Копія листа Міністерства закордонних справ УД Отаману Всевеликого війська Донського про добросусідські відносини. 17 липня 1918 р.

Копія листа Міністерства закордонних справ УД Отаману Всевеликого війська Донського про добросусідські відносини. 17 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 126. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту