Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 40/92 «Про розвиток базових галузей промисловості в Україні». 11 березня 1992 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 40/92 «Про розвиток базових галузей промисловості в Україні». 11 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 94

Leave a Comment

Перейти до вмісту