Знамена Українських гетьманів. Із фонду «Уряд Української Народної Республіки в екзилі». Без позначення дати.

Знамена Українських гетьманів. Із фонду «Уряд Української Народної Республіки в екзилі». Без позначення дати.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 562. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту