Обіжник Міністерства внутрішніх справ УНР повітовим народним управам про переведення кредитів у розпорядження міністерства для організації повітової міліції. 25 березня 1918 р.

Обіжник Міністерства внутрішніх справ УНР повітовим народним управам про переведення кредитів у розпорядження міністерства для організації повітової міліції. 25 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 628. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 90

Leave a Comment

Перейти до вмісту