Лист Міністерства економіки УРСР Кабінету Міністрів України про реальну ситуацію з цінами і пропозиції щодо вирішення питань, які викликають найбільшу соціальну напруженість. 11 вересня 1991 р.

Лист Міністерства економіки УРСР Кабінету Міністрів України про реальну ситуацію з цінами і пропозиції щодо вирішення питань, які викликають найбільшу соціальну напруженість. 11 вересня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 35. Оп. 6. Спр. 3328. Арк. 107

Leave a Comment

Перейти до вмісту