Про визначення терміну готовності до введення в обіг на території України власної національної валюти — перше півріччя 1992 р. З постанови Президії Верховної Ради України «Про національну валюту на Україні». 14 листопада 1991 р.

Про визначення терміну готовності до введення в обіг на території України власної національної валюти — перше півріччя 1992 р. З постанови Президії Верховної Ради України «Про національну валюту на Україні». 14 листопада 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4724. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту