Лист Голови правління Національного банку України В. Матвієнка Прем’єр-міністру України В. Фокіну з пропозицією ввести в обіг купони багаторазового використання з 27 грудня 1991 р. через відсутність грошових знаків. 24 грудня 1991 р.

Лист Голови правління Національного банку України В. Матвієнка Прем'єр-міністру України В. Фокіну з пропозицією ввести в обіг купони багаторазового використання з 27 грудня 1991 р. через відсутність грошових знаків. 24 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 35. Оп. 6. Спр. 3328. Арк. 111

Leave a Comment

Перейти до вмісту