Постанова Ради Міністрів Української Держави про перехід Головної медично-санітарної управи та Департаменту державного опікування та всіх підлеглих їм державних інституцій до відома Міністерства народного здоров’я та опікування. 25 травня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про перехід Головної медично-санітарної управи та Департаменту державного опікування та всіх підлеглих їм державних інституцій до відома Міністерства народного здоров’я та опікування. 25 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 71. Арк. 2.

Leave a Comment

Перейти до вмісту