Про пильний догляд за жіночим бараком у таборі інтернованих у Вадовіце тощо. З наказу по 1-ій Запорізькій стрілецькій дивізії. 7 березня 1921 р.

Про пильний догляд за жіночим бараком у таборі інтернованих у Вадовіце тощо. З наказу по 1-ій Запорізькій стрілецькій дивізії. 7 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3172. Оп. 1. Спр. 88. Арк. 35зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту