Список творів українських класиків і сучасних письменників, надрукованих Видавництвом «Українська накладня». 1924 р.

Список творів українських класиків і сучасних письменників, надрукованих Видавництвом «Українська накладня». 1924 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 91

Leave a Comment

Перейти до вмісту