Повідомлення Державної комісії, створеної для розгляду питань порушених у зверненнях громадян із числа кримських татар. 10 червня 1988 р.

Повідомлення Державної комісії, створеної для розгляду питань порушених у зверненнях громадян із числа кримських татар. 10 червня 1988 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 18. Спр. 1055. Арк. 53

Leave a Comment

Перейти до вмісту