21-1-22-3622-057.jpg

Висновок Науково-експортного відділу Секретаріату Верховної Ради України на проєкт Закону України «Про радіаційний захист людини». 18 грудня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3622. Арк. 57 — 59.

Leave a Comment

Перейти до вмісту