Лист Генерального секретарства національних справ Генеральному Секретаріату УНР про зміну функцій секретарства та його назви на Генеральне секретарство міжнародних справ УНР. 21 грудня 1917 р.

Лист Генерального секретарства національних справ Генеральному Секретаріату УНР про зміну функцій секретарства та його назви на Генеральне секретарство міжнародних справ УНР. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 129зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту