Лист Подільського губернського комісара Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку з інформацією про ворожу агітацію денікінців серед польських старшин, спрямовану проти Українського уряду та армії. 19 квітня 1920 р.

Лист Подільського губернського комісара Головноуповноваженому Уряду УНР І. Огієнку з інформацією про ворожу агітацію денікінців серед польських старшин, спрямовану проти Українського уряду та армії. 19 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 5. Спр. 2. Арк. 133

Leave a Comment

Перейти до вмісту