Звернення Директорії УНР до всіх воюючих і нейтральних держав про встановлення своєї влади в Україні, 20 листопада 1918 р.

Звернення Директорії УНР до всіх воюючих і нейтральних держав про встановлення своєї влади в Україні, 20 листопада 1918 р.

ЦДАВО України, ф.1429,оп.1,спр.4, арк.4

Leave a Comment