Доповідь Керуючого справами Директорії УНР Голові Директорії та Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі про асигнування коштів Інспектору технічних військ на штати працівників Радіо-телеграфної станції при Ставці. 9 листопада 1920 р.

Доповідь Керуючого справами Директорії УНР Голові Директорії та Головному Отаману військ УНР С. Петлюрі про асигнування коштів Інспектору технічних військ на штати працівників Радіо-телеграфної станції при Ставці. 9 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 59. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту