Постанова Верховної Ради Української РСР про стан виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 30 липня 1990 року в питанні проходження військової служби громадянами республіки. 10 жовтня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР про стан виконання постанови Верховної Ради Української РСР від 30 липня 1990 року в питанні проходження військової служби громадянами республіки. 10 жовтня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4497. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту