Звернення Головної Руської Ради у Львові до слов’ян Чехії та всіх слов’ян, проживаючих в Австрійській імперії, з підтримкою організації слов’янського з’їзду у Празі та закликом до об’єднання всіх слов’янських народів. Львів, 21 травня 1848 р.

Звернення Головної Руської Ради у Львові до слов’ян Чехії та всіх слов’ян, проживаючих в Австрійській імперії, з підтримкою організації слов’янського з’їзду у Празі та закликом до об’єднання всіх слов’янських народів. Львів, 21 травня 1848 р.

ЦДІАЛ України, ф. 180, оп. 1, спр. 21, арк. 9зв. Оригінал рукописний. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту