Реєстраційна картка військового. 23 травня 1920 р. (м. Вінниця).

Реєстраційна картка військового. 23 травня 1920 р. (м. Вінниця).

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 210. Арк. 90 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту