Звернення до Морського міністра УД від начальника Генерального штабу щодо спільних дій з капітаном С. Остроградським у м. Севастополі, який згоден виконувати накази німецького командування лише з дозволу Києва (переклад з німецької мови). 20 травня 1918 р.

Звернення до Морського міністра УД від начальника Генерального штабу щодо спільних дій з капітаном С. Остроградським у м. Севастополі, який згоден виконувати накази німецького командування лише з дозволу Києва (переклад з німецької мови). 20 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 11

Leave a Comment